Event and training

Text om event att lägga till i databasen 2