SVELAV Pro 1- basutbildning för yrkesbruk

Bygg på dina kunskaper med Lavinkurs Pro 1 enligt norm från Svelav. Din instruktör är IFMGA bergsguide och lavininstruktör.

 

Beskrivning

En grundläggande utbildning för arbete utomhus i fjällmiljö. Stort fokus läggs vid att känna igen lavinterräng och hantera lavinrisk utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Innehåller examensmoment för lavinterräng och kamraträddning. Utbildningen består delvis av teoripass och delvis av praktiska moment utomhus. 

Förkunskapskrav deltagare

Utbildning i första hjälpen eller motsvarande minst tre dagar som inkluderar HLR och hypotermi. 

Deltagare bör vara i god fysisk form samt kunna ta sig fram på skidor utanför pistade nedfarter på ett säkert sätt, alternativ för skoterburen kurs köra skoter i terräng utanför skoterlederna.

Deltagarna bör även ha tränat sökning med transceiver innan kursen. 

Övergripande utbildningmål

Deltagarna ska efter utbildningen:

Vara förberedda för yrkesmässigt arbete i lavinterräng, under ledning eller med stöd av arbetsrutiner.

Ha kunskap och förmåga att ta ansvar för sin säkerhet och arbetsmiljö i närheten av lavinterräng.

Kunna använda riskreducerande åtgärder.

Självständigt kunna genomföra en kamraträddning, kunna överlämna ansvaret till organiserad räddning och kunna delta i en organiserad räddning under ledning. 

Detaljerade utbildningsmål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna:

Identifiera och undvika lavinfarlig terräng (examineras).

Tolka, använda och förmedla information om lavinfarlig terräng.

Använda riskreducerande åtgärder.

Beskriva hur mänskliga faktorer påverkar beslut och handling.

Genomföra en effektiv och säker kamraträddning (examineras).

Styrande lagstiftningar och hur man rapporterar olyckor och incidenter. 

Efter utbildningen ska deltagaren ha kännedom om:

Grunderna i snökunskap och snöstabilitetsbedömning.

Hur man tolkar och använder information om lavinfara.

Hur man tolkar och använder väderinformation.

Hur man rapporterar intressanta observationer.

SVELAVs övriga yrkesinriktade lavinutbildningar.

Ingår i kursen
Tre dagars utbildning med IFMGA guide och lavininstruktör
Lån av spade, sond och transceiver

Ingår inte i kursen
Personlig skidutrustning
Liftkort
Försäkring som täcker offpiståkning
Hjälm och lavinryggsäck (rekommenderas)

Antal dagar: 3 dagar

Pris: 5400 kr

Välkommen att använda formuläret om du undrar något eller vill bli kontaktad för att få mer information.