SVELAV Friåkning 2 – fortsättningskurs lavinsäkerhet

Lär dig mer lavinkunskap i vår Lavinkurs Friåkning 2 enligt norm från Svelav. Din instruktör är IFMGA bergsguide och lavininstruktör.

 

Beskrivning

En tredagars fortsättningsutbildning med fokus på turplanering och riskhantering. Utbildningen följer ett tydligt mönster med dagliga förberedelser, genomförande och uppföljning, inspirerat av professionell systematisk hantering av lavinrisk fast på ett sätt som är anpassat för semester och rekreation. Metodiken är tydlig och enkel att "ta med" från kursen och använda vid egen framtida åkning.

 

Stort fokus läggs vid förståelse för lavinprognosernas lavinproblem och hur deltagarna som grupp förhåller sig till aktuella sådana. Några centrala moment innefattar turplanering och förberedelser, gruppkommunikation, beslutsfattande, inhämtning och prioritering av information samt säkra vägval på fjället. Kursen är praktisk till sin karaktär och majoriteten av utbildningsmomenten sker ute på fjället. Det tydliga målet är att deltagarna är förberedda för att planera och genomföra egna toppturer och egen offpiståkning efter utbildningen.

 

Observera att utbildningen inte räcker kraven för yrkesmässigt arbete i lavinterräng utan enbart är gångar för eget bruk. 

 

Förkunskaper

Svelav friåkning 1 - grundkurs i lavinsäkerhet 

 

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna:

Hantera sin personliga risk i lavinterräng
Identifiera och beskriva lavinterräng, i synnerhet den typ av terräng som ska undvikas

Mäta/uppskatta lutning över en sträcka av 20 meter i kruxet av aktuell terräng.

Observera och förutse platser där snö ackumulerats av vindtransport.

Beskriva olika lavinproblem och hantering av dessa.

Välja tänkesätt beroende på situation och lavinproblem.

Välja lämpliga säkerhetstekniker beroende på terräng och lavinproblem. 

Använda checklistor vid planering, genomförande och utvärdering av turer/åkning

Anteckna och utvärdera varje dags vägval och beslut i syfte att förbättra dessa inför nästa dag. 

Förstå begränsningarna i sin lavinutbildning när det gäller att bedöma lavinfara.

Samla in och dokumentera om väder, snö och laviner.

Göra relevanta fältobservationer av väder snö och laviner

Utföra förenklat kompressionstest och förenklar utökat kompressiontest samt tolka resultatet som antingen är plötsligt eller trögt

Genomföra kamraträddning och larma.

Söka md transceiver och sond för att hitta två saknade samt prioritera vilken av dessa man ska gräva fram först.

Genomföra strukturerad och effektiv grävning.

Larma på ett ordnat sätt. 

 

Ingår i kursen
Tre dagars utbildning med IFMGA guide och lavininstruktör
Lån av spade, sond och transceiver

 

Ingår inte i kursen
Personlig skidutrustning
Liftkort
Försäkring som täcker offpiståkning
Hjälm och lavinryggsäck (rekommenderas)

Antal dagar: 3 dagar (vanligen direkt efter varandra)

Pris: 5200 kr

Välkommen att använda formuläret om du undrar något eller vill bli kontaktad för att få mer information.